KISWAHILI KATIKA VYOMBO VYA HABARI NDANI NA NJE YA TANZANIA

KISWAHILI KATIKA VYOMBO VYA HABARI NDANI NA NJE YA TANZANIA

Kitabu hiki kimeandaliwa na Victor Eliah ambaye ni mwandishi wa habari wa Shirika la Utangazaji Tanzania (TBC) upande wa runinga ya TBC1. Kitabu hicho kimezinduliwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwezi Mei 2019 na kinapatikana sokoni kwa sasa.

About the Book
Details
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."