Posted in Jifunze Kiswahili Makala

Tutumie Kiswahili kufundishia

Profesa Raymond Mosha Gazeti hili mara kadhaa limekuwa na mjadala kuhusu kutumia Kiswahili au Kiingereza kufundishia shuleni na vyuoni. Wapo wanaosema kwamba tuendelee kutumia Kiingereza, kwa sababu hatuna msamiati wa kutosha wa Kiswahili katika kufundishia. Wanaongeza kwamba Kiingereza ni lugha kubwa duniani hivyo tuendelee kuitumia. Wanadai kwamba wahitimu wetu hawatamudu soko la ajira nje ikiwa wamejifunza kwa Kiswahili. Hizo ni baadhi ya sababu zinazotelewa. Wapo pia wanaotetea matumizi ya Kiswahili kufundishia wakisema kwamba wanafunzi wetu wataelewa masomo vizuri zaidi tukitumia Kiswahili. Katika toleo la tarehe 27 Aprili mwaka huu, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Faraja Kristomus, alionyesha…

Soma zaidi..
Posted in Makala

Tutilie mkazo ujifunzaji wa Kiswahili kwa wageni kuboresha mawasiliano na kipato

Amani Njoka, Swahili Hub Bilas haka haitakuwa mara ya kwanza kwa andiko kama hili au linalofanana na hili kuonekana katika safu hii. Tanzania imeendelea kuwa na mahusiano mazuri baina ya mataifa mengi duniani katika nyanja mbalimbali. Tanzania imekuwa mwenyeji wa mikutano mingi ya kimataifa na sehemu salama katika nyanja mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kiutamaduni. Ni muda wa mwaka mmoja tangu Tanzania iwe mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC kupitia Rais Magufuli, huku kukitajwa mafanikio kadhaa ambayo yamefikiwa. Yapo mengi yaliyofanywa na katika kipindi cha uongozi wake na miongoni mwayo ni kukipigania Kiswahili katika…

Soma zaidi..
Posted in Makala

Hili la Kiswahili Rais katukumbusha tulilolisahau, tumuunge mkono

Amani Njoka, Swahili Hub Hakuna shaka yoyote kwamba Rais Magufuli ni mkereketwa na kinara wa kukipigania Kiswahili. Moja ya juhudi zake za hivi karibuni ni kusisitiza matumizi ya Kiswahili katika Jumuiya za kimataifa kama SADC, EAC na nyinginezo. Alifanikiwa kupenyeza ushawishi wake hata kwa nchi za kusini mwa Afrika mathalani Namibia kufundisha Kiswahili, yapo mengi. Hata alichokisema pale Dodoma si kigeni, ni mwendelezo wake wa kuonesha uzalendo na mapenzi ya dhati kwa lugha hii adhimu bila kujali vikwazo na maneno ya watu. Magufuli alipoeleza namna alivyosemwa na kukejeliwa kwamba hajui Kiingereza na wala siwashangai waliofanya hivyo, kwa sababu tupo siku…

Soma zaidi..
Posted in Makala

UKUMBI WA LUGHA NA FASIHI: Mbinu za usawiri wa wahusika

Na MARY WANGARI WAMITILA (2002) anaeleza kwamba mwandishi au msanii anaweza kutumia njia kadhaa na tofauti katika kuwasawiri wahusika wake. Huu unaitwa uhuru wa msanii unaomwezesha mwandishi kutumia aina mbalimbali ya wahusika ikiwemo kuteua jinsi ya kuwawasilisha wahusika hao. Wasomi na wahakiki wa fasihi hutegemea sifa kadhaa wanapowachambua wahusika na kuelezea sifa zao ikiwa ni pamoja na: lugha yao, tabia na mienendo yao,uhusiano wao na wahusika wengine, vionjo vyao, hisia zao kwao na wengine, mandhari na mazingira yao, kiwango cha elimu, jamii na kadhalika. Katika makala hii, tutaangazia kuhusu mbinu zinazotumika na wahakiki katika kuwaainisha wahusika katika kazi mbalimbali za…

Soma zaidi..
Posted in Makala

Aina za maneno katika lugha ya Kiswahili-1

Amani Njoka, Swahili Hub Neno ni miongoni mwa aina za tungo zilizopo katika lugha ya Kiswahili. Neno ni aina ya tungo iliyo ndogo kuliko sentensi lakini kubwa kuliko kishazi. Licha ya fasili nyingi zilizotolewa na wanaisimu mbalimbali, wengi wanakubaliana kuwa neno ni kipashio cha lugha kinachoundwa mofimu moja au zaidi na kutamkwa kwa pamoja kama sauti moja na kuwa ana maana fulani. Lugha ya Kiswahili kama lugha nyingine inaundwa na maneno ambayo yakisimama peke yake yanaweza kuwa na maana au yakiungana na maneno mengine ya lugha ya Kiswahili yanaweza kuzalisha sentensi zinazoeleweka kwa wazungumzaji wa Kiswahili. Ingawa wataalamu mbalimbali wameainisha…

Soma zaidi..
Posted in Makala

IJUE HISTORIA KWA UFUPI KUHUSU TAASISI YA AKADEMIA YA AFRIKA YA LUGHA (ACALAN)

Tarehe 9 Desemba 2000 aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Mali, Alpha Oumar Konare alianzisha chombo kwa ajili ya Akademia ya Afrika ya Lugha (MACALAN) kupitia Tamko la Rais N”00.630/PRM. Kutokana na chombo hicho Akademia ya Lugha  za Kiafrika (ACALAN) ilizaliwa mwezi Januari 2006. Baada ya kuthibitishwa  katika mkutano wa kawaida wa wakuu wa nchi za serikali wa nchi wananchama wa Umoja wa Afrika kama asasi ya kitaaluma ya Umoja wa Afrika. Acalan ikapewa jukumu la kuendeleza na kuhimiza matumizi ya lugha za Afrika ili ziweze kutumika katika nyanja zote za maisha katika Afrika sambamba na lugha zilizorithishwa na ukoloni Kiingereza,…

Soma zaidi..