Posted in Mashairi

Kidani chaniunguza

Ulikuwa mwezi Machi, wa tatu kwa Kingereza, Nilipofungua pochi, japo za kudunduliza, Pesa zangu mwananchi, sikuhofu kupoteza, Kidani chaniunguza, naomba yenu maoni. Mitaa ya katikati, siku nilipokatiza, Kwa uzuri wa bahati, nakuta wakitembeza, Kidani chema fedhati, moyo kilinipendeza, Kidani chaniunguza, naomba yenu maoni. Ni wakati wa baridi, kipupwe kinafukiza, Sikuwaza ya zaidi, muda ukapitiliza, Kulipia ilibidi, kuvaa sikukawiza, Kidani chaniunguza, naomba yenu maoni. Nilitamba pande zote, kila nilipokatiza, Sifa ngoja zinifate, kwa kweli chakupendeza, Kichwa kikabaki bwete, nabaki kukidekeza, Kidani chaniunguza, naomba yenu maoni. Hivi sasa Septemba, sita nimeshatimiza, Mwezi wa jua sambamba, sasa linahanikiza, Linaunguza mashamba, wakulima lawaliza, Kidani…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Pumzika kwa amani, Muhammed Seif Khatib

Pumzika kwa amani, Muhammed Seif KhatibMsiba huu mzito, Hassani niseme nini,Nalia kama mtoto, yanikatika maini,Bingwa kaitika wito, amerudi kwa Manani,Pumzika kwa amani, M. S wa Khatib. Kwenye lugha ulitamba, asiyejuwa ni nani,Ukatajika ni mwamba, lughani huna kifani,Simanzi imetukumba, tulio bara na pwani,Pumzika kwa amani, M. S wa Khatib. Kitabu WASAKATONGE, ni chako twakibaini,Kimefichua mazonge, na maovu si utani,Umezima kama mwenge, Muhamedi muhisani,Pumzika kwa amani, M. S wa Khatib. Na FUNGATE YA UHURU, kimezitwaa medani,Kitabu chema na huru, chenye mashairi ndani,Hae! Imezima nuru, Waswahili tu gizani,Pumzika kwa amani, M. S wa Khatib. TAARAB ZANZIBARI, ni kitabucho makini,Kimetupasha habari, na mapisi ya…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Sefu Sharifu Hamad

Alale mahali pema, Sefu Sharifu Hamadi,Kaenda hatumuoni, ameitwa na Wadudi,Ametuachia soni, kulia hatuna budi,SEFU SHARIFU HAMADI, Mungu amlaze pema. Twalia kwa kifo chake, mtu huyu maridadi,Katika uhai wake, alijituma zaidi,Yeye pamwe na wenzake, mno alijitahidi,SEFU SHARIFU HAMADI, Mungu amlaze pema. Alijitahidi sana,s era ya haki kunadi,Kuelimisha vijana, matunda wakafaidi,Yale yanayotokana, hasa kwa zao juhudi,SEFU SHARIFU HAMADI, Mungu amlaze pema. ACT -WAZALENDO, alipochukua kadi,Hakubadilisha mwendo, wala kuleta jihadi,HAKI SAWA NA UPENDO, ndio yake makusudi,SEFU SHARIFU HAMADI, Mungu amlaze pema. Sefu huyu maalimu, ameondoka mweledi,Ametuacha pagumu, bilaye hatujigodi,Alikuwa ni muhimu, kama mvua yenye radi,SEFU SHARIFU HAMADI, Mungu amlaze pema Hapa nafika tamati,…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi Tenzi

Ushairi wa Kiswahili

Amani Njoka, Swahili Hub Ushairi ni moja ya kazi za kifasihi zilizo katika uandishi wa kisanaa unaotumia ufundi mbwa katika uwasilishaji wake. Ushairi huwa na dhumuni lilelile la fasihi, kufunza, kuonya, kuburudisha na mengine mengi. Ingawa ushairi ni kazi za kiuandishi zaidi lakini inaaminika kwamba chanzo chake ni masimulizi kwani kumekuwako na nyimbo, ngoma, ngomezi na majigambo ya kitamaduni kutoka makabila mbalimbali Afrika kabla ya ujio wa maandishi. Miaka ya 70 wakati wanausasa kama Mulokozi, Kahigi na Kezilahabi walipokuja na mtazamo kuwa si lazima kanuni zifuatwe, kukawa na mgogoro mkubwa na hapa ndipo kukatokea pande mbili, mashairi ya kimapokeo, yenye…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

BURIANI MZEE HEGA

Habari za kushitua, machozi zinanimwaga Zakupasua kifua, zimeshanijaza woga Mola ameshachukua, roho ya Mzee Hega Buriani mzee Hega, pumzika kwa amani. Alfajiri ya leo, aumwa tumesikia Ghafla sasa kilio, mzee katangulia Hili ni kubwa umio, nalo limetufikia Buriani mzee Hega, pumzika kwa amani. Kauka bila kuuga, makubwa masikitiko Mswahili mzee Hega, amefikwa na mauko Mioyo inatupiga, kwa hili kubwa anguko Buriani mzee Hega, pumzika kwa amani. Tumefiwa Waswahili, tumebakia twawaza Mabaraza Kiswahili, BAKITA pia BAKIZA Chozi njia mbili mbili, hakuna wa kunyamaza Buriani mzee Hega, pumzika kwa amani. Wapenzi wa Kiswahili, pokea habari hiyo Maradhi yamethakili, na leo kazima moyo…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

BURIANI

1.Kalamu ninaishika, kiwa na tele huzuni Ya mwisho ninaandika, kisha nitoke dunyani Si utani nimechoka,kuaga ninatamani Kwaherini walimwengu,tutaonana peponi 2.Nitungieni shairi, Mwinyimsa aighani Tungo ziwe na urari,vina vyote viwe ni NI Mnivushe na bahari, nizikwe Kwale nyumbani Kwaherini walimwengu, tutaonana peponi. 3.Nizikwe Kiisilamu, nivikwe hata na sanda Dua nazo ni muhimu, niombeeni kipenda Sema likuwa Mwalimu, wa hizi tungo kuunda Kwaherini walimwengu, tutaonana peponi 4.Na chizi wangu Gazila,asikose mazishini Memwachia zangu hela, zote zilizo benkini Amjalie Jaala,myaka mingi duniani Kwaherini walimwengu, tutaonana peponi 5.Ndugu zangu wa Tizedi, Johari nawathamini Makanyila wangu badi, tutakutana peponi Hosea nakuahidi, kukukaribisha ndani Kwaherini walimwengu,…

Soma zaidi..