Posted in Mashairi

Tutawakumbatia

Amani Njoka, Swahili Hub 1. Walimea meremeta, wakaishi humu,     Kwa maji na chakula, tukatamani wadumu,     Tukawakumbatia, nasi wakakaa. 2. Walitoka kwenda, simba na dubu kuwinda,     Walienda kwa makundi, ni nani hakurudi?     Tukawakumbatia, nasi wakakaa. 3. Tuliwatuma tena, hawakuchoka tena,     Tulikuwa wana wao, ndiyo! wa kwao wana,     Tukawakumbatia, nasi wakakaa.  4. Kamwe hawakuchoka, kwao kupapigania,     Walijipa ujiba, ubaba walijitwika,     Tukawakumbatia, nasi wakakaa. 5. Hawa wetu wapenzi, kwa nyimbo na tenzi,     Kuwalaki waliporudi, kwa vyote vipindi,     Tukawakumbatia, nasi wakakaa. 6. Watamani niwataje, kitokwa machozi je?     Wapo wapi niulize, wametuachia nani?     Tukawakumbatia, nasi wakakaa. 7. Sasa twatawanyika, kwetu…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

HERI YA KUZALIWA: RAIS WETU MAGUFULI

Amani Njoka-Swahili Hub 1. Tunafuraha nyoyoni      Oktoba 29 Jumaini      Siku hii kwetu Shani      Kuzaliwa Magufuli 2. Twamshukuru Manani    Yake kubwa Ihsani     Kutupa mtu makini   Rais wetu Magufuli 3. Rais aliye makini     Muda wote yu kazini    Atumiki maskini     Mchana hata usiku 4. Mungu wetu wa mbinguni     Mwema aso na hiyani     Ampe heri maishani    Rais wetu kipenzi 5. Rais huyu shupavu    Hana chembe uvivu    Changamoto azisovu     Tanzania inapaa 6. Kiongozi msikivu    Mwingi wa unyenyekevu    Hodari tena mwerevu    Mipango apangilia 7. Kiongozi mwadilifu    Moyo…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

KONGOLE KWAKO DKT. SOVU WA AHMAD

Ahmad bin Sovu, Kijana aso uvivu, jasiri tena shupavu, PhD kaipakuwa. Mtu makini sikivu, mjanja siyo mchovu, Ameyafuta makovu, Usomini kuingia. Amenyaka Uzamivu, Ya ubichi sasa mbivu, Kwa udi nayo majivu, Ndugu yetu jifukize, Yamenona mashavu, Na mwili sio mkavu, Kajaliwa utulivu, Mpole tena laini. Ahmad sasa mpevu, Mpya sio chakavu, Ameukamata wavu, Samaki atawavua. Kijana ni kakamavu, Imara siyo legevu, Amejaa nyenyekevu, Ahmad bin Sovu. Dkt. Mohamed Omary Maguo, Mshairi wa Kisasa, Dodoma.

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Utenzi wa Ukombozi wa Zanzibar:Kuingia kwa ukoloni wa Kiarabu

Na Muhammed S. Khatib (2) Wa kwanza mtangulizi Alojipa uongozi Kuanzisha ujambazi Kwa jina nawatajiya Huyo Seyyid Said Babaye Ahmedi Aliyetoka baidi Kuja kututawaliya Huku kavutiwa na mengi Ya faraja na msingi Hakuyagundua kwingi Ndipo akatufikiya Kwanza lililomvuta Si nchi yenye matata Tena haipendi vita Ila yapenda umiya La pili maji matamu Yasomwisha mtu hamu Na ladha yake timamu Meupe ya kuvutiya La tatu yake bahari Imetuliya shuwari Vyombo na zake ayari La nne ni biashara Kwetu imetiya fora Muhali kula hasara Bidhaa kuzifanyiya La tano ni atashiba Kwa ardhi ya rutuba Itampa matilaba Vipando vitaeneya Saidi bin Sultani Akabaki…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Maelezo ya utangulizi kuhusu Mashairi

Lugha ya Kiswahili ina tanzu zake za Kifasihi hususan katika usimulizi. Utanzu mkongwe kuliko zingine ni ushairi. Ushairi ulikuwapo  karne nyingi kabla ya ujio wa wageni kuja pwani ya Afrika Mashariki. Kwa mfano tungo za Fumo Luyongo ni miongoni mwa ushauri wa zamani katika upwa wa Afrika Mashariki kabla ya kuja kwa Waarabu. Waswahili walijulikana  kwa majina ya jamii zao za asili za kibantu kama vile Walamu, Wapate, Wapemba, Wadigo, Wavumba, Waunguja, Wangazija, Watumbatu nk. Kihistoria tungo za fasihi ya Kiswahili hususan ushairi zilihifadhiwa katika hati ya Kiarabu.  Utanzu wa ushairi una historia ndefu miongoni mwa tanzu zote za kifasihi….

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

SOKOMOKO: Wasichana wala hela

1. WASICHANA ni wazuri, ukikuwa nazo pesa, Shababi muwe tayari, kwepuka hii mikasa, Mnatupandisha mori, hamuoni ni makosa, Tumechoka nazo simu, kila wakati ni hela. 2. Wasichana mumezidi, wanaume walalama, Mwavunja hata ahadi, wanabaki kuwasema, Haja yenu si akidi, moyoni mnatuchoma, Tumechoka nazo simu, kila wakati ni hela. 3. Wasichana fikiria, wavulana wajipanga, Fulusi mwaangalia, mwafikiri ndio mwanga, Akina dada tulia, maisha ni kujipanga, Tumechoka nazo simu, kila wakati ni hela. 4. Wasichana fahamuni, tabia ni ya maana, Msianguke shimoni, hela ni kama laana, Mkiweka fikirani, mtajipata mwasona, Tumechoka nazo simu, kila wakati ni hela. LIONEL ASENA ‘Malenga Kitongojini’ Seeds…

Soma zaidi..