Posted in Mashairi

Hoja Yangu

Hoja yangu wako wapi, si sarufi kushindana,Meneno huwa situpi, kumbuka nilo yanena,Kule mambo yako vipi, lilo jema kujuzana,Tuambieni bayana, nawauza mko wapi,? Mmeshakuwa wafupi, wenyewe mna pishana,Yenu mapana yawapi, gauni yasio shona,Kweli huwa haichupi, urongo una kazana,Tuambieni bayana, nawauza mko wapi,? Kwenye hili hunikwepi, hapono tutubanana,Mwingine utapitapi, ni hoja iso na mana,Nambiani mko vipi, ya herufi jibu sina,Tuambieni bayana, nawauza mko wapi.? Una izara upupi, thama mwashindwa kunena,Matango yenu yawapi, mlotupa kila kona,Upituzi haulipi, hojani zama kwa kina,Tuamhieni bayana, nawauza mko wapi.? Mie ni nasi si Popi, sijakamilika sanaMakosa niache wapi, vigumu kukosekana,Nikiuzacho muwapi, kwa yale mlo kinena,Tuambieni bayana nawauza…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Yuno Mwambi

Nili nikele pekele, hamuwaza yuno mwambi,Vile ana makelele, na wingi wa jambijambi,Hana nyuma wala mbele, kumbe yu ngali sombombi,Ana kembe yuno mwambi, thama hashiwi kelele. Mwambaji hasa awile, zimetimu tumbitumbi,Hulitumbuza nenole, lisiwe kama uchambi,Wengine liwachokole, kwa maneno ya uchimbiAna kembe yuno mwambi, thama hashiwi kelele. Makaliye nipekule, yana upambaupambi,Latuhadaa umbole, wala si mrume ngambi,Mvuli huwaje vile, na maharimu magombi.Ana kembe yuno mwambi, thama hashiwi kelele. Na yeo niwafunule, yuno mwana chakubimbi,Ndiye asongile ndwele, wakasambaa ja simbi,Akawatusi wavyele, akamba huno ulumbi,Anakembe yuno mwambi, thama hashiwi kelele. Kwa yano niyaonile, hafananile na jimbi,Msongo ummemile, ana haha kila kumbi,Uchao ni yaleyele, kama mpiga…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Wako wapi

Wawapi wale manamba, walio watapitapi,Walo jisifu kuimba, uimbi wao ukupi,Kwa mbwembwe walijigamba, Kwa hojo zilo makapi,Kunuka wala hukwepi, sana sana ukichamba. Sana sana ukichamba, harufu mbi huchupi,Izara itakubamba, kama mvukwa na chupi,Nawauzani wajomba, tambo zenu ziko wapi,Kunuka wala hukwepi, sana sana ukichamba, Mlo kigonga usumba, kwa jina hili mvipi,Urongo mliupamba, tusijue kweli ipi,Cha Siyu kimewakumba, kimbunga ama ni vipi,Kunuka wala hukwepi, sana sana ukichamba, Mambo hayendi kimwamba, hadaa zatoka wapi,Kivambo kimewavamba, ja mwana mpokwa pipi,Mayi huwasoza mamba, seuze ninyi wa pupi,Kunuka wala hakwepi, sana sana ukichamba, Tama navua kiremba, na sefu yangu situpi,Kila mchezea simba, maisha huwa mafupi,Tambeni mlivyo tamba,…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Wanagombea mifupa

Kuna shule kutembea, waliyanenaWala sikutegemea, nilo yaonaMifupa wana gombea, si nyama tena. Kachinjwa ng’ombe mzima, na waungwana,Watu wanaacha nyama, iliyonona,Mifupa wana gombea, si nyama tena. Walaji wakajongea, wa kila konaKimbembe kikatokea, kusukumanaMifupa wana gombea, si nyama tena.

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Muacha kweli

Naomba kwako Wahabu, iongoe yangu nia,Nisingie majaribu, ikanicheka dunia,Nazihofia harabu, za waja wasotimia,Hakosi kuirudia, kwa kila muacha kweli. Simi mzuri khatibu, kidogo tawagawia,Kila jambo na sababu, mipango yake Jalia,Kweli hazina ya babu, siache kukumbatia,Hakosi kuirudia kwa kila muacha kweli. Muacha kweli ja bubu, maneno humkimbia,Hazimwishi tabutabu, hushika na kuachia,Haaminiki janibu, hata na nyumbani pia,Hakosi kuirudia kwa kila muacha kweli. Ni mengi yata msibu, kuacha kilo sawia,Hupoteza maswahibu, pa laki wabaki mia,Ukweli ndiyo tabibu, vyema kuushikilia,Hakosi kuirudia Kwa kila muacha kweli. Kweli sawa na kibubu, akiba ilotulia,Kwenye siku za adhabu, neemani yakutia,Ukweli ja abuwabu, huwezi badili njia,Hakosi kuirudia kwa kila muacha…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Limekwisha

Asante kutuhuisha, rafiki unae nata,Wala hujatufifisha, unatupaka mafuta,Nema umeifikisha, kwa kuirusha kauta,Hili sasa limekwisha, Hili sasa limekwisha, hili lilokuwa tata,Naambae anabisha, ni pale atanikuta,Walio na mshawasha, kilo chao watapata,Hili sasa limekwisha. Hili sasa limekwisha, mkia wataufyataPatakunwa pano washa, hivi punde watajuta,Mzigo walo mbebesha, atende cheza karata,Hili sasa limekwisha. Hili sasa limekwisha, kilio kinafuata,Rafiki kawalesha, kwa kuwanywisha mafuta,Bora inavyo nyeesha, ukweli tuta upataHili sasa limekwisha. Hili sasa limekwisha, ndoto mlizo ziota,Mlikuwa mkiesha, ukweli kuutafuta,Anga amelisafisha, punde tutaona nyota,Hili sasa limekwisha. Hili sasa limekwisha, kongole hino kamata,Sana watufurahisha, hatukuchukii hata,Kumbeo ulio rusha, nduguza itawapata,Hili sasa limekwisha. Hili sasa limekwisha, kuna koroma na…

Soma zaidi..