Posted in Mashairi

BURIANI MZEE HEGA

Habari za kushitua, machozi zinanimwaga Zakupasua kifua, zimeshanijaza woga Mola ameshachukua, roho ya Mzee Hega Buriani mzee Hega, pumzika kwa amani. Alfajiri ya leo, aumwa tumesikia Ghafla sasa kilio, mzee katangulia Hili ni kubwa umio, nalo limetufikia Buriani mzee Hega, pumzika kwa amani. Kauka bila kuuga, makubwa masikitiko Mswahili mzee Hega, amefikwa na mauko Mioyo inatupiga, kwa hili kubwa anguko Buriani mzee Hega, pumzika kwa amani. Tumefiwa Waswahili, tumebakia twawaza Mabaraza Kiswahili, BAKITA pia BAKIZA Chozi njia mbili mbili, hakuna wa kunyamaza Buriani mzee Hega, pumzika kwa amani. Wapenzi wa Kiswahili, pokea habari hiyo Maradhi yamethakili, na leo kazima moyo…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

BURIANI

1.Kalamu ninaishika, kiwa na tele huzuni Ya mwisho ninaandika, kisha nitoke dunyani Si utani nimechoka,kuaga ninatamani Kwaherini walimwengu,tutaonana peponi 2.Nitungieni shairi, Mwinyimsa aighani Tungo ziwe na urari,vina vyote viwe ni NI Mnivushe na bahari, nizikwe Kwale nyumbani Kwaherini walimwengu, tutaonana peponi. 3.Nizikwe Kiisilamu, nivikwe hata na sanda Dua nazo ni muhimu, niombeeni kipenda Sema likuwa Mwalimu, wa hizi tungo kuunda Kwaherini walimwengu, tutaonana peponi 4.Na chizi wangu Gazila,asikose mazishini Memwachia zangu hela, zote zilizo benkini Amjalie Jaala,myaka mingi duniani Kwaherini walimwengu, tutaonana peponi 5.Ndugu zangu wa Tizedi, Johari nawathamini Makanyila wangu badi, tutakutana peponi Hosea nakuahidi, kukukaribisha ndani Kwaherini walimwengu,…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

DUNIANI HATUNAYE, AMEONDOKA MARINI

Ai mama ai, haya makubwa majonzi Sisi tulioko hai, zimetujaa simanzi Taabani tuko mai, ametutoka kipenzi Duniani hatunaye, ameondoka Marini Ameondoka Marini, hivi sasa hatunaye Marini bin Hassan, ndiye nimuhadithiye Maisha ya duniani, ameyahajiri yeye Duniani hatunaye, ameondoka Marini Yamemfika mauko, Marini ameondoka Ametangulia huko, jamii twasikitika Makubwa masikitiko, nyuso zimesawijika Duniani hatunaye, ameondoka Marini Huu mzito msiba, poleni wanahabari Mtangazaji habuba, TBC kahajiri Pole Dkt. Rioba, kupoteza mmahiri Duniani hatunaye, ameondoka Marini Nakumbuka ufasaha, ukaapo mitamboni Sauti yako ya raha, msikizi sikioni Lakini leo twahaha, umeondoka machoni Duniani hatunaye, ameondoka Marini Kipindi cha ARIDHIO, ulikuwa ni mwanzishi Ukakipa vivutio,…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

TUKIENZI KISWAHILI

Bismillahi awali, Namshukuru jalali, Aliyewezesha hili, Mpaka likatimia. Assalaamu alaykumu, Enyi jamii kaumu, Nyote mulofika humu, Salamu nawatolea. Ndugu nawasalimia, Salamu nawatolea, Kiswahili nimejia, Kuja kuwaelezea. Nina mengi ya kusema, Kuyafikisha kwa umma, Yarabbi nipe uzima, Na nguvu nipate sema. Mulojumuika hapa, Jambo moja nitawapa, Ni lugha iso na pupa, Namaanisha hakika. Naomba munisikize, Yangu haya musibeze, Kikosea siyalaze, Kwani sijakamilika. Umakini muchukue, Akilini muyatie, siogope munambie, Pale ninapokosea. Tukienzi kiswahili, Ni muhimu Jambo hili, Faida yake kamili, Hakuna asotambua. Kwani ndio ngao yetu, Kuilinda lugha yetu, Sie na vizazi vyetu, Waje nao kuijua. Nani asoifahamu, Lugha yenye ukarimu, Wanajifunza…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

TUJIKINGE NA CORONA: HOFU TUIPUKE

Na tuiondoe hofu Kwa kujiweka nadhifu hatutapata harufu Virusi vyake Corona 2. Tuongeze wadilifu Tuachane danganyifu Serikaliye tukufu Tuitegee sikio 3. Tuwe wana watiifu Tuache tiana hofu Baba Magu kaarifu Kanuni zizingatiwe 4. Uzushi ni uhalifu Wenye nyingi sumbufu Siyo jambo kubalifu Ameonya Majaliwa 5.Tuwe macho angalifu Tandaoni kudurufu Tusifanye haribifu Corona kuupotosha 6.Ufundi wa kusarifu Maneno nyambulifu Tuyanyooshe sufufu Kuelimisha Corona 7.Muumba wetu Raufu Twakuomba na kusifu Kwa dua zilonyoofu Tuepushe na Corona 8. Mashee na Masharifu Mapadri na Maskofu Dua kwake Mtukufu Kinga yake kwa Corona 9. Mikusanyiko nyunyufu Mikono kuwa michafu Ndio mambo karibifu Corona kuambukiza 10.Tusiukate…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

WAZIRI MWENYE DHAMANA

Nimezama baharini, bado sijafika mwaka Lakini nimebaini, kunayo mengi mashaka Naona tupo pembeni, sioni kufaidika Waziri mwenye dhamana, washairi tukumbuke Washairi mapokeo, kwa kweli twadhalilika Na wale wa mamboleo, ndiyo wanaosifika Mitandao na video, kote huko waoneka Waziri mwenye dhamana, washairi tukumbuke Mashairi yetu sisi, yamekuwa burudisho Yani kwa lugha nyepesi, yamekuwa vichekesho Malipo yetu msosi, tufanyapo maonyesho Waziri mwenye dhamana, washairi tukumbuke Nini kinashindikana, baba kutupa furusa Tukawa twaonekana, nasi tukapata pesa Naeleza kwa bayana, washairi tumenasa Waziri mwenye dhamana, washairi tukumbuke Nasi tupandishe chati, waziri mwenye dhamana Tukuze misamiati, kila njia kila kona Tuvae buti na suti, pale…

Soma zaidi..