Posted in Mashairi

Kisu cha Mkunjo

Kaniita mama Enjo, huyu wakwangu jiraniKaniomba twende chonjo, anayake mtimaniKisu changu cha mkunjo, ataka nimuauniSikitoi asalani kisu changu cha mkunjo. Kaongea kwa majonjo, shingo kalaza pembeniHatokitia mikunjo, ajuwa yake thamaniRoho yangu inachanjo, kukitoa sitamaniSikitoi asilani, kisu changu cha mkunjo. Kisu nimepata Njinjo, ya kule pande za pwaniNakifanyia uchinjo, kwa nyama zilo lainiKumwazima mama Enjo, nitaivunja kanuniSikitoi asilani, kisu changu cha mkunjo. Bora afanye mihanjo, akasake madukaniKuna wahunzi wa Vunjo, wanavyo tele nyumbaniAkikosa ende Sonjo, changu naficha alaniSikitoi asilani, kisu changu cha mkunjo. Tamati hili si punjo, beti tano shukuruniYabidi nikae chonjo, iliyobaki someniNi hivino vina vya “njo” , vinatutesa fananiSikitoa…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Haki yangu

Kuno kubaki sukuti, si kwamba nimepumbaa,Nausubiri wakati, nifanya lenye kufaa,Hata naiwe katiti, ama iliyo fakaa,Iwavyo nitaitwaa, haki yangu siiwati, Tena sitopiga goti, matozi ni mwae mwaa,Sitishwi kwa kalimati, zilizo pambwa hadaa,Viwavyo tajizatiti, nitwae kwa ushujaa,Iwavyo nitaitwaa. haki yangu siiwati, Na viwekwe vizingiti, wala sishikwi fadhaa,Tapambana kama Nyati, kilomfika kichaa,Sitochezeshwa foliti, nibaki nimezubaa,Iwavyo nitaitwaa, haki yangu siiwati, Nahari na lailati, kimya siwezi kukaa,Uoga haunipati, nibaki nimenyamaa,Namuhofu Jabaruti, dhuluma alokataa,Iwavyo nitaitwaa, haki yangu siiwati. Hayano si utondoti, mkamba sina kilaa,Ndiyo yangu ithibati, moyoni niloivaa,Na iyoyome sanati, sio ukomo wa baa,Iwavyo nitaitwaa, haki yangu siiwati. Mdhulumuo wanati, kisiki mme kikwaa,Kuwata ni usaliti, unitiao…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Furaha ya mweye meno

Hayano nimesadiki, wala sifanyi pishano,Atafune mishikaki, huku akenua meno,Kwa furaha hasemeki, amekipata kivuno,Furaha ya mwenye meno kibogoyo hashiriki. Kibogoyo hashiriki, hubakia na miguno,Kwaye huiona dhiki, ingawaje ni vinono,Kwake nyama hailiki, kinywa kimekosa meno,Furaha ya mwenye meno kibogoyo hashiriki. Kwa kicheko hashikiki, yalotimu mpangano,Mdomo haufungiki, kila dakika maneno,Palipo na halaiki, si mnuni mwana ino,Furaha ya mwenye meno kibogoyo hashiriki. Kibogoyo hashiriki, kicheko kwake pingano,Palo na wegi hacheki, hata lilozuri neno,Si kwamba hayo hataki, hofuye muonekano,Furaha ya mwenye meno kibogoyo hashiriki. Mluzi haukatiki, ya timamu majivuno,Huimba kile na hiki, mara kuno mara kuno,Raha hazim’banduki, mikono kwenye kiuno,Furaha ya mwenye meno kibogoyo hashiriki….

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Nikiacha mke

Heri niweke bayana, kabula ya siku yake,Kwa haya nayo yaona, hawa tuitao wake,Nao siwezi patana, hata sanda mnivike,Siku nikiacha mke siwezi kuoa tena. Nasema sioi tena, muyashikao mshike,Tabu ninazo ziona, kwa hawa waleo wake,Ngozi wanavyo zichuna, haya wapi nimshike,Siku nikiacha mke, siwezi kuoa tena. Michoro imejazana, katika maungo yake,Nani aliye mtona, nazipi gharama zake,Nguo zao za kubana, shughuri kuvua kwake,Siku nikiacha mke, siwezi kuoa tena. Simoni wa kulingana, Aisha mfano wake,Mke wakukwita bwana, rabeka umuitike,Hakuna tena hakuna, sitaki nihangaike,Siku nikiacha mke, siwezi kuoa tena. Wakujitia mapana, mtaani asifike,Hawachoki kusutana, na vibwebwe wajivike,Hatuwezi kuwezana, Mkanya nifahamike,Siku nikiacha mke, siwezi kuoa tena….

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Imevunjika Kongojo

Si mbali Bweju na Paje, wito kwenda uitika,Walonita niwambeje, wakwe zangu wasifika,Nawaza nitafikaje, kwa haya yalonifika,Kongojo imevunjika, ukweni nitafikaje? Ukweni nitafikaje, kwenda jibu mashitaka,Suluhu tutapataje, nyumba imetingishika,Nawauza nifanyeje, niweze huko kufika,Kongojo imevunjika, ukweni nitafikaje? Maguu tatembeaje, nyonga zimesha sagika,Nguvu nitazipataje, mwili umetukutika,Sijui watafanyaje, hukumu ikapatika,Kongojo imevunjika, ukweni nitafikaje? Nisumbukacho ni aje, nyumba itasalimika,Kwao taonekanaje, izara imenishika,Haki itatendekaje, wajuwe lenye hakika,Kongojo imevunjika, ukweni nitafikaje?. Machinga naomba uje, Kabezi fanya haraka,Na Kijoka usingoje, mapema hebu rauka,Hilino mje tuchuje, nduyenu nitaumbuka,Kongojo imevunjika, ukweni nitafikaje? Khairati nitendeje, mke ananiondoka,Na ndugu yangu Mkwaje, Mtwara hebu nyanyuka,Sijui mnibebeje, kutembea ni mashaka,Kongojo imevunjika, ukweni nitafikaje.? Tama ni…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Yasingekukuta

Yote unayo hutubu, niwapo nina yapata,Nawe nikajitanibu, muda nakiutafuta,Matusi kubwa sababu, na fitina unolota,Wala yasinge kukuta, ungakuwa na adabu. Kuna kinacho kusibu, ukawa kiburi hata,Umayatupa mashibu, ja mtupa kotakota,Kwetu twaona ajabu, nini kimekukamata?Wala yasinge kukuta, ungakuwa na adabu. Usambe siye mabubu, kwa huku kujikunyata,Tunayo mengi mujibu, ukizidi utajuta,Haja yangu kukutibu, ndwezi iliyo kupata,Wala yasinge kukuta, ungekuwa na adabu. Komea hapo muhibu, kama hutaki matata,Sichezewi na kalubu, hasira zinikituta,Viwavyo tamuadhibu, kama napiga ufuta,Wala yasinge kukuta, ungakuwa na adabu, Vita kwangu uraibu, sio hivi vya kautaKamwe havinipi tabu, ugani vinapo kita,Engeto kuwa kidhabu, utajakuwa mkata,Wala yasinge kukuta, ungakuwa na adabu. Dunia nyumba…

Soma zaidi..