Posted in Mashairi

HANYANYASI WANAWAKE

Mume aliye shujaa, mpole mwenye akili,Jandoni aliyekaa, akafunzwa maadili,Anayejuwa sawaa, halali nayo batili,Katu hawezi diriki, kuwapiga wanawake. Mume aliye farisi, mjua moja na mbili,Mwenye mwingi ufanisi, katika lile na hili,Ambaye kwake rahisi, hasira kuzihimili,Katu hawezi diriki, kuwatusi wanawake, Mume aliye mwerevu, anayejua asili,Ambaye unyenyekevu, ni yake kuu adili,Mjua changa na pevu, mume aliye kamili,Katu hawezi diriki, kuonea wanawake. Mume aliye timamu, atazamaye dalili,Subira pia nidhamu, vema amezikabili,Anayejua haramu, yamchukiza Jalali,Katu hawezi diriki, kudhulumu wanawake, Hapa naacha kutunga, sasa nazima kandili,Mume ambaye si bunga, maarifa si kalili,Miko anayeichunga, na mambo kuyajadili,Katu hawezi diriki, kusimanga wanawake, Mshairi Machinga,mfaumehamisi@gmail.com,+255716541703/752795964,Dar es salaam, Kariakoo.

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

CHAPASI MRUMBA

Siipotezi risasi, kwa ndovu ama kwa simba,Nikimlenga sikosi, huisha wao umwamba,Hupinduka sarakasi, mauti yesha wakumba,Ndimi chapasi mrumba, korofindo si pepesi. Jicho moja nikifumba, korofindo si pepesi,Nyati hawezi kutamba, kidole changu chepesi,Awapo nitamtimba, haimkosi risasiKorofindo si pepesi, ndimi chapasi mrumba. Wajua yangu nemsi, uzani wenu wajomba,Walio wakinitusi, zama zile za ugumba,Wao walikula nyasi, nyama kwangu ilitamba,Ndimi chapasi mrumba, korofindo si pepesi. Hayano ninayo amba, mbishi aseme basi,Maozi pasi kufumba, nimuondoshe ubishi,Nikitungue kilemba, pasipo kugusa rasi,Ndimi chapasi mrumba, korofindo si pepesi, Nachunga wangu unasi, simi mgonga usumba,Kinyama chenye mkosi, shaba sitaki kiramba,Shabaha na yangu kasi, si hangaiki na Komba.Ndimi chapasi mrumba, korofindo…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Kama Yale

Nijile kwenu wavyele, mpate kunitambiya,Na ninyi wazungupole, kwenu nataka sikiya,Yalo kuwa siku zile, niyaonayo ni yaya,Kama yale ndiyo haya, yeshakuwa yaleyale. Ni kiza kinizingile, sioni jema na waya,Hawaza hapa na pale, niko katika ruwiya,Naomba mniambile, iniondoke kayaya,Kama yale ndiyo haya, yeshakuwa yaleyale. Nauza kuno ni mbele, ama nyuma niambiya,Si wene niyawazile, niyaonayo mapiya,Usasa ama ukale, pandani nimebakiya,Kama yale ndiyo haya, yeshakuwa yaleyale. Natumbuza wanenile, kwamba zino ndiyo niya,Na vyao vipaumbele, neno litapo timiya,Wametusoza kusile, au hayakuningiya,Kama yale ndiyo haya, yeshakuwa yaleyale. Msambe nina uwele, ugwe mkaja nitiya,Mambo hayendi mile, idhala imeningiya,Kiwa huko ndiyo kule, nimesha potezwa ndiya,Kama yale ndiyo haya,…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Morogoro Nitakuja

Niombacho majaliwa, siku nitajikongoja,Bibi alipozaliwa, kupazuru nina haja,Kitovu kilifukiwa, nyanya alipopataja,Morogoro nitakuja, bibi alipozaliwa. Wakami nawaiteni, wajomba zangu wa haja,Wakutu wa mindukeni, watukuka ninyi waja,Na Mgeta furahini, naja kuleta faraja,Morogoro nitakuja, bibi alipozaliwa. Siku hiyo tajilawa, tarehe sitoitaja,Nisije nikachelewa, kwa kufanya ngojangoja,Kwa mbeta tafurahiwa, Matombo mkiningoja,Morogoro nitakuja, bibi alipozaliwa. Mjomba wangu Mloka, naomba fanya halija,Tambiko ninaitaka, siku nitakayokuja,Tutambikie mizuka, na Kingalu kumtaja,Morogoro nitakuja, bibi alipozaliwa. Babu alipovutiwa, nije waonawambeja,Mke akenda opowa, kwa muhunzi mwenye tija,Binti Fundi akaowa, na babu kuvikwa koja,Morogoro nitakuja, bibi alipozaliwa. Matombo nitapumuwa, japo usiku mmoja,Ngagili naye Mokiwa, niende nao pamoja,Sadaka niende towa, Kolelo kwenye miuja,Morogoro nitakuja,…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Hoja Yangu

Hoja yangu wako wapi, si sarufi kushindana,Meneno huwa situpi, kumbuka nilo yanena,Kule mambo yako vipi, lilo jema kujuzana,Tuambieni bayana, nawauza mko wapi,? Mmeshakuwa wafupi, wenyewe mna pishana,Yenu mapana yawapi, gauni yasio shona,Kweli huwa haichupi, urongo una kazana,Tuambieni bayana, nawauza mko wapi,? Kwenye hili hunikwepi, hapono tutubanana,Mwingine utapitapi, ni hoja iso na mana,Nambiani mko vipi, ya herufi jibu sina,Tuambieni bayana, nawauza mko wapi.? Una izara upupi, thama mwashindwa kunena,Matango yenu yawapi, mlotupa kila kona,Upituzi haulipi, hojani zama kwa kina,Tuamhieni bayana, nawauza mko wapi.? Mie ni nasi si Popi, sijakamilika sanaMakosa niache wapi, vigumu kukosekana,Nikiuzacho muwapi, kwa yale mlo kinena,Tuambieni bayana nawauza…

Soma zaidi..
Posted in Mashairi

Yuno Mwambi

Nili nikele pekele, hamuwaza yuno mwambi,Vile ana makelele, na wingi wa jambijambi,Hana nyuma wala mbele, kumbe yu ngali sombombi,Ana kembe yuno mwambi, thama hashiwi kelele. Mwambaji hasa awile, zimetimu tumbitumbi,Hulitumbuza nenole, lisiwe kama uchambi,Wengine liwachokole, kwa maneno ya uchimbiAna kembe yuno mwambi, thama hashiwi kelele. Makaliye nipekule, yana upambaupambi,Latuhadaa umbole, wala si mrume ngambi,Mvuli huwaje vile, na maharimu magombi.Ana kembe yuno mwambi, thama hashiwi kelele. Na yeo niwafunule, yuno mwana chakubimbi,Ndiye asongile ndwele, wakasambaa ja simbi,Akawatusi wavyele, akamba huno ulumbi,Anakembe yuno mwambi, thama hashiwi kelele. Kwa yano niyaonile, hafananile na jimbi,Msongo ummemile, ana haha kila kumbi,Uchao ni yaleyele, kama mpiga…

Soma zaidi..