Posted in Methali

Mwenye dada hakosi shemeji

Na Pelagia Daniel Mwenye dada hakosi shemeji, methali hii hutumiwa kuonyesha kwamba mtu mwenye kitu ambacho wengine wanakihitaji, hatakosa wa kufaa kukiomba. Lililopo ndilo lisemwalo, jambo kama halipo hakuna atakayelisema kwa sababu litakalosemwa ni lile lililopo tu. Methali hii ina maana ya kila kinachosema ni kile ambacho kipo. Liandikwalo halifutiki, methali hii ina maana ya kila kinachoandikwa ni tofauti na unachokisema kwa sababu unachokisema kinaweza futika lakini sio kilichopo kwenye maandishi.

Soma zaidi..
Posted in Methali

Neno jiwi ni kidonda cha moyo

Na Pelagia Daniel Ola wendako kabla hujafika, methali hii ina maana ya mtu anapotaka kufanya jambo anatakiwa afikirie mwisho wake utakuwaje kabla hajalifanya, ili ajue kama baya au zile. Omba omba huleta unyonge, methali hii inatufunza kuto ombaomba bila shaka yule unayemwomba akakupa, atakumiliki. Neno jiwi ni kidonda cha moyo, methali hii inatufunza kutoongea maneno machafu kwa sababu yatajenga chuki kwa yule aliyeambiwa.

Soma zaidi..
Posted in Methali

Tabia ni ngozi ya mwili

Na Pelagia Daniel Ukilima pantosha utavuna pankwisha, pantosha ni ufupisho wa pananitosha na pankwisha ni ufupisho wa pamekwisha. Methali hii ina maana ya kuelezea kuwa ukifanya kazi kidogo utapata pato dogo, na ukifanya kazi nyingi utapata pato jingi, hivyo unapaswa kufanya kazi nyingi. Tabu ya leo ndiyo raha ya kesho, methali hii hutumiwa kumhimiza mtu afanye bidii na asijali shida au tabu anayoipata leo, kwani raha yake ataiona kesho. Lima leo uvune kesho. Tabia ni ngozi ya mwili, kwa kawaida ngozi ya mwili ni yako huwezi kuibadilisha ukaifanya rangi nyingine. Tabia nayo ni hivyohivyo ni vigumu sana kuibadilisha.

Soma zaidi..
Posted in Methali

Penye wengi hapaharibiki neno

Na Pelagia Daniel Sanda ya mbali haiziki, sanda maana yake ni nguo ambayo huvishwa maiti akazikwa nayo. Methali hii ina maana ya sanda ambayo iko mbali na sehemu ilipo maiti haiwezi kuvishwa maiti, ni sawa na fimbo la mbali kushindwa kuua nyoka. Riziki hufuata kinywa, unapotaka kula chakula (riziki) huna mahali pengine utakapokipeleka isipokuwa kinywani kwa sababu kinywani ndipo palipokusudiwa kuingia riziki sikioni au puani haiwezi kuingia. Methali hii ina maana ya riziki uliopangiwa wewe haiwezi kwenda kwa mtu mwingine hata mtu akijalibu kuizuia usiipate. Penye wengi hapaharibiki neno, methali hii ina maana ya mahali ambapo pana watu wengi, watakuwako…

Soma zaidi..
Posted in Methali

Ya mkiwa haizai nyike

Na Pelagia Daniel Ya tanaki si ya tundwi, methali hii ina maana ya Tanaki katika methali hii ni debe kama lile litiliwalo samli, na tundwi ni mtungi ukaao nyumbani unaotiwa maji. Maji yaliyomo katika debe si kama yale yaliyomo mtungini, ya kwenye debe kwa desturi huwa ya moto, ya kwenye mtungi huwa ya baridi. Methali hii hutumiwa kuonyesha kwamba mke uliyenaye nyumbani huna wasiwasi naye tofauti na wa nje. Ya mkiwa haizai nyike, Mkiwa maana yake ni maskini na makusudio ya mkiwa ni ng’ombe wa maskini. Methali hii ina maana ya ng’ombe wa maskini hazai ng’ombe mke kwa kuwa ng’ombe…

Soma zaidi..
Posted in Methali

Methali

Na Pelagia Daniel Ukenda kwa wenye chongo, fumba lako jicho. Methali hii ina maana ya pale unapokutana na watu wajuaji katika mambo ambayo hayako sahihi bora na wewe uungane nao kwa sababu ukitaka kuwakosoa hawatakubaliana na wewe. 2. Ukupigao ndio ukufunzao. Mambo yote yanayokufanya uumie na wakati mwingine kukata tamaa ndio mambo ambayo yatakufunza. 3. Watu wanahesabu nazi, wewe unahesabu makoroma. Methali hii ina maana pale ambapo watu wanahangaika kutafuta mafanikio watu wengine wanakuwa wanahesabu mambo maovu.

Soma zaidi..