Posted in Methali

1. Aanguaye huanguliwa.2. Asiye sikia la mkuu, huvunjika guu.3. Abebwaye hujikaza.4. Adhabu ya kaburi aijuae maiti.5. Adui aangukapo, mnyanyue.6. Adui mpende.7. Adui wa mtu ni mtu.8. Afadhali ya Musa kuliko ya Firauna.9. Ahadi ni deni.10. Ajidhaniaye amesimama, aangalie asianguke.11. Akiba haiozi.12. Akili ni mali.13. Akili ni nywele kila mtu ana zake.14. Akili nyingi huondoa maarifa.15. Akutukanae hakuchagulii tusi.16. Akipenda chongo huita kengeza.17. Akufaae kwa dhiki, ndiye rafiki wa kweli.18. Akufanyiaye ubaya, mlipe wema.19. Akupaye kisogo si mwenzio.20. Akutendaye mtende, mche asiyekutenda.

Soma zaidi..
Posted in Methali

Methali; Heri jirani kuliko rafiki wa mbali

Tuambie maana ya methali hizi kadiri unavyofahamu kupitia namba +255 712127912

Soma zaidi.. Methali; Heri jirani kuliko rafiki wa mbali
Posted in Methali

METHALI ZETU ZA KISWAHILI

1. Aanguaye huanguliwa.2. Asiye sikia la mkuu, huvunjika guu.3. Abebwaye hujikaza.4. Adhabu ya kaburi aijuaye maiti.5. Adui aangukapo, mnyanyue.6. Adui mpende.7. Adui wa mtu ni mtu.8. Afadhali ya Musa kuliko ya Firauna.9. Ahadi ni deni.10. Ajidhaniaye amesimama, aangalie asianguke.11. Akiba haiozi.12. Akili ni mali.13. Akili ni nywele kila mtu ana zake.14. Akili nyingi huondowa maarifa.15. Akutukanaye hakuchagulii tusi.16. Akipenda chongo huita kengeza.17. Akufaaye kwa dhiki, ndiye rafiki.18. Akufanyiaye ubaya, mlipe wema.19. Akupaye kisogo si mwenzio.20. Akutendaye mtende, mche asiyekutenda.

Soma zaidi.. METHALI ZETU ZA KISWAHILI
Posted in Methali

Ongeza maarifa na methali hizi 10 za Kiswahili

Adui huletwa na kisasi Afadhali ndoa mbaya kuliko ujane mwema Aibu si kitendo, aibu ni masimulizi Ajaye haulizwi nani, mwache afike Ajizi nyumba ya njaa Akili haba na madaraka makubwa msiba Akili razini ni afya mwilini Akuitaye kajaza ukikawia hupunguza Aliye na umbu, hakosi mwamu Angenda juu kiboko, makazi yake majini

Soma zaidi.. Ongeza maarifa na methali hizi 10 za Kiswahili
Posted in Methali

Methali za Kiswahili: Wema hauozi

1. Usishindane na kari; Kari ni mja wa Mungu.2. Usitukane wagema na ulevi ungalipo.3. Usitukane wakunga na uzazi ungalipo.4. Utakosa mtoto na maji ya moto.5. Usiyavuke maji usiyoweza kuyaoga.6. Utaula na chua kwa uvivu wa kuchagua.7. Vita havina macho.8. Vita si lele mama.9. Vita vya panzi, neema ya kunguru10. Waarabu wa pemba, hujuana kwa vilemba11. Wache waseme, mwisho watachoka12. Wafadhilaka wapundaka.13. Wagombanao ndio wapatanao.14. Watu wanahesabu nazi, wewe unahisabu makoroma.15. Wapiganapo tembo wawili ziumiazo ni nyasi.16. Watetea ndizi, mgomba si wao.17. Wazuri hawaishi.18. Wema hauozi..19. Wengi wape.20. Zinguo la mtukutu, ni ufito…

Soma zaidi.. Methali za Kiswahili: Wema hauozi
Posted in Methali

Tujifunze methali hizi 10 na maana zake huru

Usimwamshe aliyelala, utalala wewe. (Katika maisha asiyetaka kuchangamkia jambo zuri na hali analiona usimlazimishe) 2. Usipoziba ufa utajenga ukuta. (Jambo lolote lisipotafutiwa suluhu mapema, likiachwa linaweza kuleta madhara makubwa) 3. Usitukane mkunga na uzazi bado ungalipo. (Usipende kumdharau mtu hujui anaweza kukusaidia wapi) 4. Uso mzuri hauhitaji urembo. (Kitu chochote kizuri kinajidhihirisha chenyewe) 5. Vikombe vinapokaa lazima vigongane. (Popote penye watu Zaidi ya mmoja iwe katika familia au jamii kutofautiana ni jambo la kawaida) 6. Salamu ni nusu ya kuonana. (Salamu au kujuliana hali ni jambo zuri linalowafanya watu kuendelea kuweka ukaribu) 7. Wagombanao ndio wapatanao. (Kutofautiana kimawazo siyo ugomvi,…

Soma zaidi.. Tujifunze methali hizi 10 na maana zake huru