Posted in Vitendawili

Vitendawili

Na Pelagia Daniel 1.       Wanao wakati wao wa kuringa, nao ni weupe kama barafu. Nyota2.       Wanapanda mlima kwa makoti mazuri meusi na meupe. Vipepeo3.       Wanastarehe darini. Panya4.       Wanatembea lakini hawatembelewi. Macho5.       Watoto wa mtu mmoja hulala chini kila mwaka. Maboga6.       Watoto wangu wana vilemba, asio kilemba si mwanangu. Fuu7.       Watoto wangu wote nimewavika kofia nyekundu. Jogoo8.       Watoto wangu wote wamebeba vifurushi. Vitovu9.       Watu ishirini walipanda juu ya mti, wawili wakaona chungwa, watano wakalichuma,…

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Vitendawili

Na Pelagia Daniel 1.       Upande wote umjiao atakuona. Kinyonga2.       Ushuru wa njia. Kujikwaa3.       Utahesabu mchana na usiku na hutamaliza kuhesabu. Nywele4.       Viti kumi nyumbani, tisa vyakalika lakini kimoja hakikaliki. Moto5.       Wake wa mjomba kimo kimoja. Vipande vya kweme6.       Wako karibu lakini hawasalimiani. Nyumba ama kuta zinazoelekeana7.       Wanakuja mmoja mmoja na kujiunga kuwa kitu kimoja. Matone ya mvua8.       Wanameza watu jua linapokuchwa. Nyumba9.       Wanamwua nyoka. Watu wanaotwanga10.       Wanangu wawili hugombana mchana,…

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Vitendawili

Na Pelagia Daniel 1.       Ukimwita kwa nguvu hasikii, lakini ukimwita polepole husikia. Fisi2.       Ukimwona anakuona. Jua3.       Ukitaka kufahamu ana mbio, mwonyeshe moto. Kinyonga4.       Ukitembea ulimwengu wote utakosa nyayo. Mwamba5.       Ukiukata haukatiki, ukiushika haushikiki. Moshi6.       Ukiwa mbali waweza kumwona Fulani umatini. Tundu la sindano7.       Ukoo wa liwali hauna haya. Wanyama8.       Ule usile mamoja. Kifo9.       Umempiga sungura akatoa unga. Funda la mbuyu10.       Unatembea naye wote umjiao atakuona. Bakora

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Vitendawili

Na Pelagia Daniel 1.       Tengeneza kiwanja kikubwa kabila Fulani lije kupigania. Mbono2.       Tonge la ugali lanifikisha pwani. Jicho3.       Tukate kwa visu ambacho hakitakatika. Maji4.       Tulikaribishwa mahali na mdogo wangu, yeye akaanza kushiba kabla yangu. Kucha5.       Tuliua ng’ombe na babu, kila ajaye hukata. Kinoo6.       Tuliua ng’ombe wawili ngozi ni sawasawa. Mbingu na nchi7.       Tumvike mwanamke huyu nguo. Kuezeka nyumba8.       Tunajengajenga matiti juu. Mapapai9.       Twamsikia lakini hatumwoni. Sauti10.       Ukimcheka atakucheka, ukimwomba atakuomba….

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Vitendawili

Na Pelagia Daniel 1.       Sultani alipiga mbiu watu waje kufanya kazi yake lakini wakashindwa. Maji2.       Taa ya bure. Jua au mwezi3.       Taa ya Mwarabu inapepea. Kilemba4.       Tajiri aniweka mfukoni na maskini anitupa. Makamasi5.       Tandika kitanga tule kunazi. Nyota6.       Tangu kuzaliwa kwake sijamwona asimame wala kukimbia. Mkufu7.       Tatarata mpaka ng’ambo ya mto. Utando wa baibui8.       Tatu tatu mpaka pwani. Mafiga9.       Tega nikutegue. Mwiba10.       Teke teke huzaa gumugumu, na gumugumu huzaa teke…

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Vitendawili

Na Pelagia Daniel 1.       Rafiki yangu ana mguu mmoja. Uyoga2.       Reli yangu hutandika ardhini. Siafu3.       Ruka Riba. Maiti4.       Shamba langu kubwa lakini mavuno hayajazi kiganja. Nywele kichwani5.       Shamba langu miti mitano tu. Mkono wa vidole6.       Shangazi yangu ni mrefu sana lakini hafikii tumbo la kondoo. Njia7.       Sijui aendako wala atokako. Upepo8.       Sijui afanyavyo. Nyoka apandavyo mtini9.       Sina dada wala kaka, lakini baba wa huyu jamaa ni mtoto wa babangu. Ni nani huyo? Mtoto…

Soma zaidi..