Posted in Vitendawili

Vitendawili

na Pelagia Daniel 1.                  Adui lakini popote uendako yuko nawe. Inzi2.                  Afahamu kuchora lakini hajui achoracho. Konokono3.                  Afuma hana mshale. Nungunungu4.                  Ajenga ingawa hana mikono. Ndege5.                  Ajifungua na kujifunika. Mwavuli6.                  Akitokea watu wote humwona. Jua7.                  Akitokea watu wote hunungunika na kuwa na huzuni. Ugonjwa8….

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Kitendawili

Dume wangu alilia machungani, radi

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Vitendawili vya Kiswahili

Amani Njoka, Swahili Hub Hunioni lakini nakupikia-Gesi Ingawa sina mbawa naruka kama ndege-Tiara Jiwe la mviringo, maji umeyatoa wapi?-Jicho Kaa hapa, nikae hapa tumfinye mchawi-Kula ugali Namkata mwanangu huku nalia-Kitunguu Ana mabaka kama chui-Chapati Imamu wangu hana msikiti-Jogoo Nilienda naye, narudi peke yangu-Kujisaidia msalani Popoo mbili zavuka mto-Macho Nimekaa mbali na wenzangu wala sina mwenzi-Dole gumba Rafiki yangu anatembelea tumbo-Nyoka Natembea na nyumba yangu-Kobe Sichoki kuubeba mzigo wangu-Konokono Sahani letu dogo linatusaidia-Mwezi Mbwa wangu hung’ata kwa nyuma-Nyigu Natoka juu nateremka chini-Majani ya miti Liwali amekonda lakini hana mganga-Sindano Mama hana miguu lakini mtoto anayo-Yai na kifaranga Nyoka wa chuma-Garimoshi Nyumba…

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Umuhimu wa Vitendawili vya Kiswahili

Amani Njoka, Swahili Hub Vitendawili huburudisha kwani hutegwa kwa njia ya uchangamfu na ushindani. Katika ushindani huo watu huweza kucheka na wakati mwingine kuchangamsha akili hasa hadhira inapokosa jibu. Huwaleta watu pamoja (huunganisha jamii) kwani vinapotegwa watu hukusanyika pamoja. Vilevile ili vitendawili vitegwe ni lazima kuwe na fanani na hadhira, hivyo watu hulazimika kukaa pamoja. Vitendawili hukuza uwezo wa kufikiria/kukumbuka kwani anayetoa jibu huhitajika kukumbuka jibu la kitendawili. Hukuza uhusiano baina ya vijana wanaochipukia na wazee wao kwani huwa ni moja ya njia bora ya wazee kuwausia vijana wadogo mathalani watoto. Vitendawili hutoa mafunzo kwa hadhira kwani huwa na maarifa…

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

Vitendawili vyetu

Amani Njoka-Swahili Hub Hauna adabu-Utelezi Ana mishale isiyo na idadi-Nungunungu/Karunguyeye Hauonekani-Upepo Kila nifanyacho anaiga- Kivuli Babu amelala ndani ndevu kaacha nje-Mhindi Anaoga kila saa lakini hatakati-Chura Kila nikienda nasikia wifi wifi-Choroko/Mbaazi Kila Mtu ana yake- Akili Triii! mpaka Maka-Utelezi Popoo mbili zavuka mto-Macho Chumba changu kidogo lakini nalala pekee yangu-Kaburi Hawa wanaingia, hawa wanatoka- Nyuki Koti la Babu halikosi chawa-Anga na nyota Hayahesabiki-Maji Hausimami, hausimiki- Mkufu Jani la mgomba laniambia habari zinazotokea Ulimwenguni kote-Gazeti Juu majani, chini majani, katikati nyama-Nanasi Wavu wangu hauvui samaki-Utamdo wa Buibui Kamba yangu haifungi kuni-Barabara Mlango wa Chuma ukiufungua hauna huruma-bunduki REJELEO Salla H. D….

Soma zaidi..
Posted in Vitendawili

VITENDAWILI

Huu ni usemi unaotolewa kwa njia ya fumbo unaoumbwa na pande mbili. Upande mmoja ukiuliza swali na upande wa pili ukijibu swali. Kwa mfano”: ”Popoo mbili zavuka mto= macho. Kitendawili hakipigwi wala hakisimuliwi bali hutegwa. Vitendawili hutegwa hivi: Kutega kitendawili Mtega kitendawili huanza kwa kusema; Kitendawili— Naye msikilizaji huitika Tega— Kisha mtegaji kitendawili hukisema kitendawili chenyewe. 1. Abeba mishale kila aendako= Nungunungu. 2. Aenda mbio ingawa hana miguu =nyoka 3. Afahamu sana kuchora lakini hajui  achoracho         = konokono 4.Amezalia hali, amekufa hali na amerudi hali=Nywele 5. Anaota moto kwa mgongo=Chungu kiwapo jikoni. NB: Sehemu ya Vitendawili hivi vimenukuliwa kutoka kwenye…

Soma zaidi..