ONLINE KISWAHILI COURSES FOR FOREIGNERS

Sokoni/At the market

Nyanya ni kiasi gani? -How much are the tomatoes?
Mia tano kwa fungu moja-Five hundred per pile
Nipatie mafungu mawili-I would like two piles
Viazi ni bei gani? -How much are the potatoes
Elfu moja kwa kilo -One thousand per kilo
Nyama unauzaje? -How much is the meat?
Steki elfu saba, mchanganyiko elfu tano-Steak is seven thousand/mixed pieces five thousand
Nipimie nusu kilo-Measure out half a kilo for me
Una mfuko?-Do you have a bag?
Ninao- I have one
Sinao, naomba mfuko wa shilingi mia mbili-I don’t have, please i need one of two hundred shillings

Leave a Reply