METHALI ZA KISWAHILI

1. Aanguaye huanguliwa.

2. Asiyesikia la mkuu, huvunjika guu.

3. Abebwaye hujikaza.

4. Adhabu ya kaburi aijuae maiti.

5. Adui aangukapo, mnyanyue.

6. Adui mpende.

7. Adui wa mtu ni mtu.

8. Afadhali ya Musa kuliko ya Firauna.

9. Ahadi ni deni.

10. Ajidhaniaye amesimama, aangalie asianguke.

11. Akiba haiozi.

12. Akili ni mali.

13. Akili ni nywele kila mtu ana zake.

14. Akili nyingi huondowa maarifa.

15. Akutukanae hakuchagulii tusi.

16. Akipenda chongo huita kengeza.

17. Akufaaye kwa dhiki, ndiye rafiki.

18. Akufanyiaye ubaya, mlipe wema.

19. Akupaye kisogo si mwenzio.

20. Akutendaye mtende, mche asiyekutenda.

Author: Gadi Solomon