Methali za Kiswahili

1. Aanguaye huanguliwa.

2. Asiye sikia la mkuu, huvunjika guu.

3. Abebwaye hujikaza.

4. Adhabu ya kaburi aijuae maiti.

5. Adui aangukapo, mnyanyue.

6. Adui mpende.

7. Adui wa mtu ni mtu.

8. Afadhali ya Musa kuliko ya Firauna.

9. Ahadi ni deni.

10. Ajidhaniaye amesimama, aangalie asianguke.

11. Akiba haiozi.

12. Akili ni mali.

13. Akili ni nywele kila mtu ana zake.

14. Akili nyingi huondoa maarifa.

15. Akutukanae hakuchagulii tusi.

16. Akipenda chongo huita kengeza.

17. Akufaaye kwa dhiki, ndiye rafiki.

18. Akufanyiaye ubaya, mlipe wema.

19. Akupaye kisogo si mwenzio.

20. Akutendaye mtende, mche asiyekutenda.

21. Alisifuye jua, limeuangaza.

22. Aliye juu mngoje chini.

23. Aliye kando, haangukiwi na mti.

24. Aliye kupa wewe kiti (kibao) ndiye aliye nipa mimi kumbi.

25. Aliye kutwika, ndiye atakaye kutua.

26. Akufukuzae hakwambii toka.

27. Aliyekupa mkeka ndiye aliyenipa kumbesa.

28. Amani haipatikani mpaka kwa ncha ya upanga.

29. Ana hasira za mkizi.

30. Anayekuja pasi na hodi, huondoka bila ya kuaga.

31. Angurumapo simba, mcheza ni nani?

32. Aninyimaye mbazi kanipunguzia mashuzi.

33. Apewaye ndiye aongezwaye.

34. Anaejipiga mwenyewe, halii.

35. Asifuye mvuwa imemnyea.

36. Asiye kubali kushindwa si mshindani.

37. Asiye kujua, hakuthamini.

38. Asiye kuwapo na lake halipo.

39. Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu.

40. Asiye na mengi, ana machache.

41. Asiye uliza, hanalo ajifunzalo.

42. Asiyejua maana, haambiwi maana.

43. Atangaye na jua hujuwa.

44. Atangazaye mirimo, si mwana wa ruwari (Liwali).

45. Atekaye maji mtoni hatukani mamba.

46. Avumaye baharini papa kumbe wengi wapo.

47. Baada ya dhiki faraja.

48. Bahari hailindwi.

49. Bamba na waume ni bamba, hakuna bamba la mume.

50. Bandu bandu humaliza gogo.

51. Baniani mbaya, kiatu chake dawa.

52. Bendera hufuata upepo.

53. Biashara asubuhi.

54. Bilisi wa mtu ni mtu.

55. Bora kinga kuliko tiba.

56. Bora lawama kuliko fedheha.

57. Bora mchawi kuliko fitina.

58. Biashara asubuhi.

59. Bora nusu shari kuliko shari kamili.

60. Bwawa limeingia ruba.

61. Cha mtu mavi.

62. Chaka la samba, halilali nguruwe.

63. Chamlevi huliwa na mgema.

64. Chanda chema huvikwa pete.

65. Chelewa chelewa, utakuta mtoto si wako.

66. Choko mchokoe pweza, binaadamu hutomuweza.

67. Chombo cha kuzama hakina usukani.

68. Chovya chovya yamaliza buyu la asali.

69. Chui hakumbatiwi.

70. Chururu si ndo ndo ndo.

71. Dalili ya mvua mawingu.

72. Damu nzito kuliko maji.

73. Daraja livuke ulifikapo.

74. Dawa ya moto ni moto.

75. Daraja ukilibomoa, ujue kuogelea.

76. Dau la mnyonge haliendi joshi, likienda joshi ni matakwa ya Mungu.

77. Dawa ya moto ni moto.

78. Donda ndugu halina dawa.

79. Dua ya kuku haimpati mwewe.

80. Fadhila huna, hata hisani hukumbuki?

81. Fadhila ya nyuki ni moto.

82. Fadhila ya punda ni mateke

83. Fahari ya macho haifilisi duka.

84. Farasi hamuwawezi, tembo mtawalishani?

85. Fuata nyuki ule asali.

86. Fimbo ya mbali haiui nyoka.

87. Fumbo mfumbe mjinga, mwerevu huligangua.

88. Funika kombe mwanaharamu apite.

89. Ganda la mua la jana, chungu kaona kivuno.

90. Gome la udi, si la mnuka uvundo.

91. Haba na haba, hujaza kibaba.

92. Haki ya mtu hailiki.

93. Hakuna masika yaso mbu.

94. Hakuna msiba usio na mwenziwe.

95. Hakuna siri ya watu wawili.

96. Hakuna ziada mbovu.

97. Hala hala mti na macho.

98. Hamadi ni ilio kibindoni, na silaha ni iliyo mkononi.

99. Hapana marefu yasio na mwisho.

100. Haraka haraka haina baraka.

Author: Gadi Solomon