msamiati wa leo

Hota– ganga mwanamke aliye katika umri wa kustahiki kuzaa mwenye shida ya uzazi ili ashike mimba na kuzaa.

Author: Gadi Solomon