Na Pelagia Daniel

 1. Adui lakini po pote uendako yuko nawe. Inzi
 2. Afahamu kuchora lakini hajui achoracho. Konokono
 3. Afuma hana mshale. Nungunungu
 4. Ajenga ingawa hana mikono. Ndege
 5. na kujifunika. Mwavuli
 6. Akitokea watu wote humwona. Jua
 7. Akitokea watu wote hunungunika na kuwa na huzuni. Ugonjwa
 8. Akivaa nguo hapendezi, akiwa uchi apendeza. Mgomba
 9. Alipita mtu ana bunda la mshale. Mkindu
 10. Alipita mtu mwenye kibandiko cha nguo. Inzi
 11. Aliwa, yuala; ala, aliwa. Papa

Author: Gadi Solomon