nahau

Kila mlango na funguo yake Nahau hii ina maana ya katika maisha kila jambo linalotokea lina njia yake ya kulifanya likamilike.

Author: Gadi Solomon