Nahau za Kiswahili na maana zake; Kupiga vijembe…

Amekula chumvi nyingi          –  Ameishi miaka mingi [lived a long life]
Ahadi ni deni                           – Timiza ahadi yako [be trustworthy; keep your promise]
Amewachukua wazee wake    –  Anawatunza vizuri wazazi wake [taking good care of parents]
Amekuwa popo                      – Yu kigeugeu [ a turncoat]
Amevaa miwani                      – Amelewa pombe [chakari] [inebriation, a drunkard]
Amekuwa mwalimu                 – Yu msemaji sana  [a talkative person]
Amemwaga unga                     – Amefukuzwa kazi [ dismissed from employment]
Ana ulimu wa upanga               – Ana maneno makali  [biting words]
Ameongezwa unga                  – Amepandishwa cheo [promoted]
Agizia risasi                             – Piga risasi  [shoot!]
Chemsha bongo                      – Fikiri kwa makini  [think analytically]
Kuchungulia  kaburi                 – Kunusurika kifo   [saved from a worse fate]
Fyata mkia                              – Nyamaza [keep silent]
Fimbo zimemwota mgongoni    -Ana alama ya mapigo ya Fimbo mgongoni [birching scars on ones’ back]
Hamadi kibindoni                    – Akiba iliyopo kibindoni [savings for a rainy day]
Hawapikiki chungu kimoja       -Hawapatani kamwe !  [always at loggerheads]
Kupika majungu                      – Kufanya mkutano wa siri [conspire a secret meeting]
Kumpiga [kumvika] kilemba cha ukoka   –  Kumsifu mtu kwa unafiki [kinafiki] [paying lip service]
Kula mlungula                          – Kula rushwa [receiving a bribe]
Kupelekwa miyomboni            – Kutiwa [kupelekwa] jandoni [performing circumcision]
Kujipalia mkaa                         – Kujitia matatani [get yourself in trouble]
Kumeza [zea] mate                  – Kutamani   [to crave for]
Kumuuma mtu sikio                 – Kumnong’oneza mtu jambo la siri [tell a secret to someone]
Kumpa nyama ya ulimi             -Kumdanganya mtu kwa maneno matamu [using wiles to tell lies]
Kumchimba mtu                      – Kumpeleleza mtu siri yake  to dig one’s secrets]
Kutia chumvi  katika mazungumzo  –  Kuongea habari za uwongo [tell lies]
Vunjika moyo                          –  Kata tamaa [give up]
Yalimkata maini                       – Yalimtia uchungu  [emotional pain]
Kujikosoa                               – Kujisahihisha  [correct your ways]
Kutia utambi                            – Kuchochea ugomvi  [convince someone to fight]
Kumeza maneno                      – Kutunza siri moyoni  [to keep a secret]
Kula njama                              – Kufanya mkutano wa siri [to conspire a secret meeting]
Kumkalia mtu kitako                – Kumsema/kumsengenya  [to talk about someone]
Kupiga vijembe                        – Kumsema mtu kwa fumbo [use idioms to talk about someone]
Kiinua mgongo                         – Malipo ya pongezi/uzeeni [pension]
Kazi ya majungu                       – Kazi ya kumpatia mtu posho [hand to mouth existence]
Kaza kamba                             – Usikate tamaa – [never give up!]
Kumwonyesha mgongo             –  Kujificha – [to hide]
Kuona cha mtema kuni             –  Kupata mateso [torture]
Maneno ya uwani                     – Maneno yasiyo na maana/porojo  –  [hyperbole !]
Mate ya fisi                              –  Kata tamaa kupita kiasi – [give up totally !]
Mbiu ya Mgambo                     – Tangazo [advertisement]
Mungu amemnyooshea kidole   – Mungu amemuadhibu –  [God’s punishment]
Mkubwa jalala                          – Kila  lawama hupitia kwa mkubwa – [The eldest is the Dumping ground!]
Mkaa jikoni                               – Mvivu wa kutembea –  [a stay at home person]
Mungu si Athumani                    – Mungu hapendelei [God is fair]
Ndege mbaya                            – Bahati mbaya [bad luck]
Paka mafuta kwa mgongo wa chupa – Danganya [telling lies]
 Usiwe kabaila                                  – Usichume tokana na jasho la mwingine [Don’t exploit others]
Usiwe kupe                                      –  Fanya kazi [be gainfully employed]
Usiwe bwanyenye                             –  Usichume kwa vitega uchumi vyako [don’t be a capitalist!]
Usiwe na mrija                                  –  Usinyonye wenzako  [don’t be exploitative]
Utawala msonga                               – Utawala wa wachache [leadership of the few]
Usiwe nyang’au                                 – Usidhulumu kwa kutumia madaraka [Don’t use your position to exploit others]
usiwe Kikaragosi                              –  Usiwe chui katika ngozi ya kondoo [Don’t be a sheep in a leopard’s skin]
Umangimeza                                     –  Viongozi wanaopenda kuamrisha watu [a Dictatorship]
Kutoa ya mwaka                               – Kufanya jambo zuri na la pekee [performing a unique act]
Kumpa mtu ukweli wake                  –  Kumwambia mtu wazi [to be transparent]
Pua kukaribiana kushikana na uso     –  Kukunja uso kwa hasira [to express anger]
Sina hali                                            – Sijiwezi  [I am helpless (mostly when talking about love)]
Kupiga uvivu                                     – Kukaa tu bila kazi [abject laziness]
Kupiga kubwa                                   –  Kwenda moja kwa moja [vanishing act]
Kumwekea mtu deko                         –   Kulipiza  kisasi [pay back]
Mtu mwenye ndimi mbili                     –  Kigeugeu  [A turncoat]
Miamba ya mitishamba                       – Wanga hodari wa kienyeji [ expert wizardry]
Kupiga supu                                       – Tegea  [do the least]
Kupiga mali shoka                              – Gawana  [distribute (contraband, bullion, inheritance]
Kula vumbi                                         – Pata taabu   [struggle]
Mafungulia ng’ombe                            – Kati ya saa mbili na saa tatu [between 8.00  and 9.00 o’clock
Kutia kiraka                                        – Fichia siri [confiante]
Kumlainisha mtu                                  –  Kumzungumzia mtu maneno matamu mpaka akubali matakwa yako [convince someone to see eye to eye – to agree to your argument]
            

Author: Gadi Solomon